ሓሳውን ስንቅን እንዳ ሓደረ ይፎኩ&#466
نشر من قبل omaal في 06:48 مساء - 26 09 1433 هـ (13 08 2012 م)

ሓሳውን ስንቅን እንዳ ሓደረ ይፎኩስ

ሕድሪ ሰማእታትና ክቡር እዩ

በርሀ ዑቁባዝጊ ሃገር ጀርመን

መልሲ ንፍትሒ ንዝቃለስ ዝህቡ ዘይሽሙ

 


تفاصيل الخبر

ሓሳውን ስንቅን እንዳ ሓደረ ይፎኩስ

ሕድሪ ሰማእታትና ክቡር እዩ

በርሀ ዑቁባዝጊ ሃገር ጀርመን

መልሲ ንፍትሒ ንዝቃለስ ዝህቡ ዘይሽሙ

ELF Slogan 012 A.jpg

እወ ሕጂ ውን ኣነ የ በርሀ

ምስ ደለይቲ ፍትሒ ዝዘልል ኣንጊሀ

ንፍርሂ ንበለጽ በዲሀ

ንጸለመ ዎይጦታት ሰሚዔ ዶ ሕጂ ፈሪሀ//

መልሲ ንእገሊቶ ንእገለ

መልሓሶም ዓንደል ዘይተዳላደለ

ዝጸየቐላ ዝጸየቐሉ ምስ ሸምገለ//

ክልተ ሸውዓተ ማይ በላዶ

እንዳ ጋብርደር ደርዓንቶ ይሕሾም

ተመሲልሎም ክሰምሩ ምስ ኣሕዋቶም//

ወርዚያ ወርዝዩ

ከም ቅንፍዝ እሾኽ ኣይትንፈዩ

ኣብ ፓልቶክ ተሓቢእኩም ኣይትሕመዩ

ኣልዕል ኣቢልካ ምጽላም ነውሪዩ//

ኣይቢኢደይ ኣይብእግረይ

ወገናዊ ኮይኑ ሽመይ

ካብ ቀደመይ

እቃለስ ንመሰለይ

ንመሰል ደቂ ኤረይ

ኣብ ልዕሊ ጸረ ሓድነት የልዕሎ በትረይ//

 በሉ

ካብ ተንከፍኩምኒ

ኣነውን ዝብሎ ኣሎኒ

ህዝቢ ባዕሉ ይፍረደኒ

ሕድሪ ዘይምጥላመይ ግን ሓበን ይስማዓኒ//

ዕላምኦም ዘይንጹር

ጎቦ ጎቦ ዝብሉ ህዝቢ ክሰምር

  ነገር ዝጽሕትሩ ኩፋኣት መጋብር

እኒ ዋጭል በዓል ቅንዝር

ኣብ እርጋነን ዝጠፍኤን እቲ ንቡር//

ትም ይሕሸኩም ጸለመ ዝኣመሎም

ንተቃለስቲ ከጸልሙ ህግደፍ ዘዋፈሮም

ሰብ ዘጸልሙ ኣልዕል ኣቢሎም

ዘይምፍላጦም ህዝቢ ፎእ ከም ዝበሎም//

እንታይ ክትረኽቡ እኒ ኣምስሉ

ኣብ ጸለመ መልሓስኩ ትስሕሉ

ጸለመ ካብ ጀመርኩም ዕጠቑ በሉ

21 ዓመት ኮይኑ ቃልሲ ክትሕንኩሉ//

ጨለታት ዒንኪላሎ ዕላማ ኣልቦ

ዕሩባት ሕልና እኒ ዓለም ጸበቦ

ጸረ ሓድነት ቀጸጽ ዓደቦ

ትኽ እንተበሉስ ከም ማዕጺድ ዝብሉ ጎቦ ጎቦ//

ታሪኸይ ኣበይ ትፈልጥዎ

ኣልዕል ኣቢልም ንበርሀ ዘይሽሙ ትህብዎ

ጸረ ህግደፍ እንተ ተቃለሰ ተጸልምዎ

ንጸለመኹም ዝሰምዔ ንኹሉ ገሪምዎ//

ወገናዊ ኣይኮንኩን ኣቱም ሑልኩሳት

ንድሕነት ህዝቢ እቃለስ ከም ኩሎም ደቀባት

ይኣምን ኤረትራ ከም ዝቖመት

ብሾሞንተ ኣውራጃታት

ኣስላም ክስታን ምዃና ኣሕዋት//

ምስ ተ.ሓ.ኤ. ምቅላስ ገበን ተቖጺሩ

ምስጢሮም ተበሊሉ እቶም ተሓቢኦም ዝግዕሩ

ኣብ ፓልቶክ ሽሞም ሽመን ሓቢኦም ዝምድሩ

መንእሰይ ጸላእቱ ኣለልዩ እዩ በሉ ሕረሩ//

ንፍትሒ እንበር ንስልጣን ኣይቃለስን

መራሒ ክኸውን ሓሊመ ኣይፈልጥን

ክምራሕ እንበር ክመርሕ ሕልሚ የብለይን

ከማኻትኩም ሑቡእ ኣጀንዳ ውን ኣይናተይን

ከማኹም ኣይኮንኩን

ዕምሪ ዲክታቶር ከናውሑ ዝሰርሑ ለይትን ማዓልትን//

ንሕጂ እዚ ያኣኽሎም ክሳብ ንድሕድሖ

ተሓለቕቲ ዲክታቶር ናይ ቆፎና ፍልሖ//

ዘለኣለማዊ ክብርን ዝኽርን ንጀጋኑ ስውኣትና

ውድቀትን ሕፍረትን ንመርገጾም ዘይንጹር//